بایگانی:

مبانی و روش های تربیت

مبانی و روشهای تربیت (۲۳) – آزادی

  ۶- آزادى از بند اسارتها دیگر از اهداف تربیت اسلامى این است که انسانها را آزاد از هرگونه اسارت بسازد. اسلام و ادیان توحیدى دیگر، بزرگ‏ترین پرچمداران حریّت و آزادى انسانها از زنجیرهاى اسارت مستکبران بوده‏اند. اسلام در...
خواندن نوشته

مبانی و روشهای تربیت (۲۱) – عدالت مداری

  ۵- عدالتمدارى و عدالت‏گسترى‏ پاى‏بندى به اصل عدل و طرفدارى از عدالتمدارى، از فرازهاى تفکر اسلامى و تربیت دینى است. برنامه‏هاى تعلیمى و تربیتى اسلام آنچنان تنظیم شده که ابتدا در پیروان خود، روحیه گرایش به عدل و...
خواندن نوشته
top