بایگانی:

مبانی و روش های تربیت

مبانى و روشهاى تربیت (۲) – نقش مربی

   نقش مربى در شخصیت‏ تردیدى نیست که یک عامل بسیار مؤثر در تربیت انسان و شکل‏گیرى شخصیت او، مربى و استاد و راهنماست و لذا همان چهره تابناک و زیبنده مدال «لولاک لما خلقت الافلاک» صاحب خلق عظیم...
خواندن نوشته

مبانى و روشهاى تربیت (۱) – سپاس

  سپاس بایسته‏ حمد و سپاس آن قدرتى را سزاست که پرورش‏دهنده همه کائنات و فراآور همه استعدادها و هدایتگر همه موجودات به سوى مقصد کمال است. پروردگارى که از عرش قدرت، شعاع عظمت تدبیر را بر آسمان و...
خواندن نوشته
top