بایگانی:

مبانی و روش های تربیت

مبانی و روش های تربیت ۵۰ – بی هدفی و بی تفاوتی

مبانی و روش های تربیت ۵۰ – بی هدفی و بی تفاوتی

براى انسان بى‏ هدف که در صدد رسیدن به مقصدى نیست پروا معنى ندارد. او را باکى نیست: هرچه پیش آمد خوش آمد. مانند پشه‏ هاى سرگردان در هوا که هر طرف باد بوزد به همان سمت مى‏ روند،...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۴۹ – رابطه هدفداری و پروا پیشگی

مبانی و روش های تربیت ۴۹ – رابطه هدفداری و پروا پیشگی

علماى تفسیر و اخلاق، در معناى تقوا تعبیرات گوناگون آورده ‏اند: گروهى تقوا را به «ترس» و پاره‏اى به «پرهیز» و بعضى هم به «احتیاط» معنى کرده ‏اند. یکى از علماى معاصر تفسیر(رحمهالله) مى‏ گوید تقوا به معناى پرواست...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۴۸ – مرا امید وصال تو زنده می دارد

مبانی و روش های تربیت ۴۸ – مرا امید وصال تو زنده می دارد

ایمان به هدف غائب؛ بعد از شناخت هدف و توجه به آن، ایمان به هدف لازم است. چه بسا افراد و جوامعى که هدف دارند و هدفها را هم مى‏ شناسند ولى به آن ایمان ندارند. به عبارت دیگر، چنین...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۴۷ – هدفداری

مبانی و روش های تربیت ۴۷ – هدفداری

هدفدارى و تربیت‏ یکى از شرایط موفقیت در هر کارى داشتن هدف مشخص است. در تربیت صحیح باید روحیه هدفدارى و هدف‏ شناسى و ایمان به هدف در افراد ایجاد گردد. مرّبى باید سعى کند تا نیروهاى تحت مراقبت...
خواندن نوشته
top