بایگانی:

مبانی و روش های تربیت

مبانی و روش های تربیت ۷۵ – مغبوط چه کسی است؟!

مبانی و روش های تربیت ۷۵ – مغبوط چه کسی است؟!

نقش انسان در کمال خویش‏؛ در مسأله تکامل انسان چند مطلب به‏ طورخلاصه و فهرست‏ وار باید مورد توجه قرار گیرد: ۱. از دیدگاه اسلام تمام حرکتهاى هستى در جهت تکامل است. ۲. انسان برترین ممکنات و اشرف مخلوقات...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۷۴ – رابطه تلاش و تکامل

مبانی و روش های تربیت ۷۴ – رابطه تلاش و تکامل

از دیدگاه اسلام و جهان‏ بینى اسلامى، جهان هستى، جهان حرکت است و همه حرکتها نیز در نظام خلقت به صورت تکاملى تنظیم شده است، زیرا همه چیز به سوى کمال مطلق و کمال بى‏نهایت یعنى خداى متعال در...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۷۳ – اصل اساسی

مبانی و روش های تربیت ۷۳ – اصل اساسی

تعبیرات قرآن و روایات در زمینه لزوم سعى و تلاش بسیار آموزنده و تکان‏ دهنده است. و در پیرامون عمل در چهار مرحله سخن مى‏ گوید: ۱. اصلى اساسى ارائه مى‏ کند: قرآن در این باب بیانى دارد که باید به...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۷۲ – جبر و تنبلی!

مبانی و روش های تربیت ۷۲ – جبر و تنبلی!

نقش سعى و تلاش در تربیت‏ یکى از شرایط لازم براى ثمربخشى تربیت انسان، سعى و تلاش اوست، زیرا همان‏طور که در مباحث اول یادآورى کردیم در تربیت انسان مربى، راهنمایى و هدایت مى‏ کند و انسان که داراى...
خواندن نوشته
top