بایگانی:

مبانی و روش های تربیت

مبانی و روش های تربیت ۶۴ – ارکان چهارگانه

مبانی و روش های تربیت ۶۴ – ارکان چهارگانه

در بحثهاى قرآنى و روایات اسلامى، جایگاه رفیع ایمان بر کسى پوشیده نیست. تمام تلاشها و اعمال بندگان خدا، وقتى در پیشگاه خدا ارزشمند است که توأم با ایمان باشد و با انگیزه ایمان انجام گیرد. ایمان علائم و...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۶۲ – عامل باز دارنده

مبانی و روش های تربیت ۶۲ – عامل باز دارنده

جهاد، عامل مهم تقواى جامعه‏؛ در مقام بیان معناى تقوا توضیح دادیم که تقوى عبارت است از آن حالت پروا و پرهیز که انسان را از بسیارى از انحرافات و لغزشها باز مى ‏دارد. عاملى که این حالت را ایجاد...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۶۱ – عصاره ۱۹۹ آیه!

مبانی و روش های تربیت ۶۱ – عصاره ۱۹۹ آیه!

حاصل دو صد آیه‏؛ آخرین آیه از سوره آل ‏عمران مطلب بلندى را در بر دارد که مکمّل بحث ماست. مفسر بزرگ حضرت آیت ‏الله طباطبایى (رحمهالله علیه) در تفسیر المیزان مى ‏گوید این آیه عصاره (۱۹۹) آیه است که...
خواندن نوشته
top