بایگانی:

مبانی و روش های تربیت

مبانی و روش های تربیت ۷۳ – اصل اساسی

مبانی و روش های تربیت ۷۳ – اصل اساسی

اسفند ۱۳۹۷
بدون بازدید
تعبیرات قرآن و روایات در زمینه لزوم سعى و تلاش بسیار آموزنده و تکان‏ دهنده است. و در پیرامون عمل در چهار مرحله سخن مى‏ گوید: ۱. اصلى اساسى ارائه مى‏ کند: قرآن در این باب بیانى دارد که باید به...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۷۲ – جبر و تنبلی!

مبانی و روش های تربیت ۷۲ – جبر و تنبلی!

نقش سعى و تلاش در تربیت‏ یکى از شرایط لازم براى ثمربخشى تربیت انسان، سعى و تلاش اوست، زیرا همان‏طور که در مباحث اول یادآورى کردیم در تربیت انسان مربى، راهنمایى و هدایت مى‏ کند و انسان که داراى...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۷۰ – قانون اسباب و بازدهی

مبانی و روش های تربیت ۷۰ – قانون اسباب و بازدهی

در رابطه با بکارگیرى اسباب و عوامل طبیعى و غیرطبیعى، ویژگى اسلام این نیست که عوامل و اسباب مؤثر در کار را طرد کند، بلکه ویژگى اسلام به این است که انگیزه‏ ها و هدفها را دگرگون و اصلاح...
خواندن نوشته
top