بایگانی:

مبانی و روش های تربیت

مبانی و روش های تربیت ۵۴ – وجدان

مبانی و روش های تربیت ۵۴ – وجدان

تقوا و رواج فضائل‏ فضائل انسانى و خوبى‏ ها وقتى رواج مى ‏یابد که جامعه از نداشتن آن پروا و بیم داشته باشد و تا روح فضیلت‏ خواهى احیاء نگردد، فضیلتها و ارزشها مشترى نخواهد داشت. رهنمودهاى خداوند بزرگ...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۵۳ – تربیت دینی

مبانی و روش های تربیت ۵۳ – تربیت دینی

یکى از شرایط لازم براى تربیت و ثمربخشى آن، از دیدگاه اسلام «تقوا» است. یعنى تا کسى تقوا (پروا از انحطاط و سقوط) در او نباشد، تربیت نسبت به او بى‏ فایده است. تقوا یعنى پروا از انحطاط و...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۵۲ – اهمیت نیت

مبانی و روش های تربیت ۵۲ – اهمیت نیت

هدفها و ارزش کارها: هدفدارى و هدف‏ شناسى از این نظر نیز اهمیت بسیارى دارد که عامل مشخص ‏کننده ارزش تلاشهاست. ارزش کار و زحمت هر کسى بستگى دارد به آن هدفى که براى آن، کار انجام مى ‏گیرد. اگر...
خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۵۱ – آینده نگری

مبانی و روش های تربیت ۵۱ – آینده نگری

هدفدارى و آینده‏ نگرى‏: انسان‏هاى عاقل و آگاه، در همه تلاشها و کارهاى خود هدفى را دنبال مى‏ کنند مگر آن‏که دیوانه باشند و بدین لحاظ باید در هر کارى پایان آن را در نظر بگیرند که آیا با اهداف...
خواندن نوشته
top