مبانی و روش های تربیت ۶۷ – سنگ بر آهن زنی آتش جهد
خانه » مبانی و روش های تربیت » مبانی و روش های تربیت ۶۷ – سنگ بر آهن زنی آتش جهد

مبانی و روش های تربیت ۶۷ – سنگ بر آهن زنی آتش جهد

بهمن ۱۳۹۷
54 بازدید
بدون دیدگاه

آگاهى به نظام اسباب و مسببات‏؛ در تربیت صحیح اسلامى براى آن‏که افراد را اهل سعى و تلاش و کوشش بسازیم و بدانند که براى هرکس جز حاصل سعى و فعالیت او نخواهد بود تا از سستى‏ ها و تنبلى‏ ها جلوگیرى شود، باید به مسلمانان و پیروان راستین اسلام یک سنت حتمى را که فراگیر تمام نظام آفرینش است و هیچ پدیده و هیچ جریانى از آن مستثنى نیست، ترویج و تعلیم دهیم و آن این است که باید بدانیم؛

براساس جهان‏ بینى اسلامى، جهان هستى (ممکنات) جهان اسباب و مسببات و جهان علت و معلول است. طبق این سنت الهى و این قانون ثابت ازلى، در سراسر نظام آفرینش، هر پدیده‏اى، هر عملى و هر طرز تفکرى، فقط و فقط از طریق علل و اسباب خاص خودش، جامه عمل مى‏ پوشد. برخى از این علل و اسباب براى ما شناخته شده است و بعضى را نمى‏ شناسیم.

قدرتها، پیروزیها، عزتها، دانشها، بینشها، ضعفها، شکستها، ذلت‏ها، جهلها، کوریها همه و همه علل و اسبابى دارند که باید آنها را شناخت و براى رسیدن به آرمانها و هدفها، از طریق آن اسباب و عوامل اقدام کرد. شاعر گوید:

هیچ قومى بى‏ سبب مغلوب یا غالب نشد

جز در او ضعفى نهان یا قوتى پیداستى‏

تو ندارى قدرت تشخیص پیدا از نهان‏

لاجرم پنهان تو را پیداترین رویاستى‏

دانش و تقوا قوام ملک هر قوم است و نیست‏

قائم آن قومى که دور از دانش و تقواستى‏

حاکمیت قانون علیت و نظام اسباب و مسببات بر جهان هستى مورد پذیرش همه فلاسفه واقع‏گراست و به طورکلى همه علوم بشرى از پیگیرى علتها و تلاش در جهت شناخت علتها و معلولها نصیب او شده است؛ با این تفاوت که مادّیون علل و اسباب را منحصر به علل و اسباب مادّى مى‏ دانند ولى الهیون، علاوه بر آنها، به علل و اسباب قوى‏تر و برتر از مادّى نیز معتقد هستند.

سنگ بر آهن زنى آتش جهد

هم به امر حق قدم بیرون نهد

آهن و سنگ ستم بر هم مزن‏

کاین دو مى‏زایند همچون مرد و زن‏

سنگ و آهن خود سبب آمد ولیک‏

تو به بالاتر نگر اى مرد نیک‏

کاین سبب را آن سبب آورد پیش‏

بى ‏سبب کى شد سبب هرگز به خویش‏

این سبب را آن سبب عامل کند

باز گاهى بى ‏بر و عاطل کند

و آن سببها کانبیا را رهبر است‏

آن سببها زین سببها برتر است‏

این سبب را محرم آمد عقل ما

و آن سببها راست محرم انبیا(۲۷۵)


۲۷۵) مثنوى

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود.

*

*

top