مبانی و روش های تربیت ۵۴ – وجدان
خانه » مبانی و روش های تربیت » مبانی و روش های تربیت ۵۴ – وجدان

مبانی و روش های تربیت ۵۴ – وجدان

آذر ۱۳۹۷
52 بازدید
بدون دیدگاه

تقوا و رواج فضائل‏

فضائل انسانى و خوبى‏ ها وقتى رواج مى ‏یابد که جامعه از نداشتن آن پروا و بیم داشته باشد و تا روح فضیلت‏ خواهى احیاء نگردد، فضیلتها و ارزشها مشترى نخواهد داشت.

رهنمودهاى خداوند بزرگ و پیامبران الهى‏ علیهم السلام نیز در جامعه‏ اى پذیرفته مى ‏شود که داراى روح پروا و خواستار فضیلت باشند.

قرآن کریم بعد از سوره افتتاحیه (فاتحهالکتاب) اول سخنى که مطرح مى‏ کند همین است که از هدایت قرآن فقط کسانى بهره‏ مند مى‏ شوند که تقوا داشته باشند.

«الف. لام. م، آن کتاب [بلندمرتبه و فراتر از افق فکر بشر] بى‏ تردید هدایت مى‏ کند پرواپیشگان را»(۲۳۷).

 بیدارگران وجدان‏

با توجه به همین حقیقت است که انبیاء الهى وقتى با جامعه‏ اى روبرو مى ‏شدند که داراى روح پروا و فضیلت‏ خواهى نبودند، قبل از بیان معارف سعى مى‏ کردند، با بیان حقایقى بیدارکننده و محرک وجدان، این روحیه را در آنها زنده کنند لذا به مردم مى‏ گفتند؛

۱. «… آلوده و پاک که یکسان نیست»(۲۳۸).

۲. «آیا انسان عاجز و بى‏ خیر، با آن‏که امر به عدالت مى‏ کند و در صراط مستقیم است، یکسانند؟»(۲۳۹)

۳. «آیا کور و بینا یکسانند، آیا فکر نمى‏ کنید؟»(۲۴۰)

۴. «آیا کور و بینا یکسانند و یا ظلمات و نور یکسانند؟»(۲۴۱)

۵. «آیا دانایان و نادانان یکسانند؟..»(۲۴۲).

۶. «آیا بنده ی چند ارباب با آن‏که فقط بنده یک مولاست یکسانند؟»(۲۴۳)

۷. «آیا آنکه هدایت مى ‏کند به سوى حق بهتر است تبعیت شود، یا کسى که راه را نمى‏ داند مگر آن‏که هدایتش کنند؟»(۲۴۴)

۸. «کافران که از جهالت، با خدا مى‏ ستیزند و سرانجام دچار عذاب خدا و زیانکارى هستند و مؤمنان که خدا را شناخته و عمل صالح انجام مى‏ دهند و پاداش مى‏ برند، مَثَل این دو گروه مَثَل کور و کر با بینا و شنواست، آیا هر دو مَثَل یکسانند؟..»(۲۴۵).


۲۳۷) سوره البقره، آیه ۲.

۲۳۸) سوره المائده، آیه ۱۰۰.

۲۳۹) سوره النحل، آیه ۷۶.

۲۴۰) سوره الانعام، آیه ۵۰.

۲۴۱) سوره الرعد، آیه ۱۶.

۲۴۲) سوره الزمر، آیه ۹.

۲۴۳) سوره الزمر، آیه ۲۹.

۲۴۴) سوره یونس، آیه ۳۵.

۲۴۵) سوره هود، آیات ۲۳ و ۲۴.

ارسال دیدگاه

ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود.

*

*

top