مبانی و روش های تربیت ۷۳ – اصل اساسی

مبانی و روش های تربیت ۷۳ – اصل اساسی

تعبیرات قرآن و روایات در زمینه لزوم سعى و تلاش بسیار آموزنده و تکان‏ دهنده است. و در پیرامون عمل در چهار مرحله سخن مى‏ گوید: ۱. اصلى اساسى ارائه مى‏ کند: قرآن در این باب بیانى دارد که باید به عنوان «یک اصل قرآنى» شناخته شود و در همه امور مورد توجه قرار گیرد و آن […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۷۲ – جبر و تنبلی!

مبانی و روش های تربیت ۷۲ – جبر و تنبلی!

نقش سعى و تلاش در تربیت‏ یکى از شرایط لازم براى ثمربخشى تربیت انسان، سعى و تلاش اوست، زیرا همان‏طور که در مباحث اول یادآورى کردیم در تربیت انسان مربى، راهنمایى و هدایت مى‏ کند و انسان که داراى فهم و عقل و ادراک و عزم و اراده است، خودش باید براى رسیدن به کمالات […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۷۱ – قضا و قدر

مبانی و روش های تربیت ۷۱ – قضا و قدر

حقیقت قضا و قدر که در تعلیمات اسلامى بتفصیل آمده و نسبت به اعتقاد به آن سفارش شده است، همین حاکمیت نظام علت و معلول و اسباب و مسببات بر جهان خلقت است که جداگانه باید مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد(۲۸۸). ۲۸۸) براى اطلاع کامل‏تر رجوع شود به کتاب انسان و سرنوشت نوشته آیت […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۷۰ – قانون اسباب و بازدهی

مبانی و روش های تربیت ۷۰ – قانون اسباب و بازدهی

در رابطه با بکارگیرى اسباب و عوامل طبیعى و غیرطبیعى، ویژگى اسلام این نیست که عوامل و اسباب مؤثر در کار را طرد کند، بلکه ویژگى اسلام به این است که انگیزه‏ ها و هدفها را دگرگون و اصلاح مى‏ کند و در جهت صحیح قرار مى‏ دهد. پس، به هر شکلى که اسباب و […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۶۹ – هر کاری راهی دارد

مبانی و روش های تربیت ۶۹ – هر کاری راهی دارد

در نظام خلقت خداوند براى هر چیزى راهى و سببى قرار داده است. امام صادق ‏علیه السلام مى‏ فرماید: «اَبَى اللَّهُ اَنْ یُجْرِیَ الْاَشْیَاءَ اِلَّا بِاَسْبَابٍ فَجَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ سَبَباً وَ جَعَلَ لِکُلِّ سَبَبٍ شَرْحاً وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَرْحٍ عِلْماً وَ جَعَلَ لِکُلِّ عِلْمٍ بَاباً نَاطِقاً عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ذَاکَ رَسُولُ […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۷۳ – اصل اساسی

تعبیرات قرآن و روایات در زمینه لزوم سعى و تلاش بسیار آموزنده و تکان‏ دهنده است. و در پیرامون عمل در چهار مرحله سخن مى‏ گوید: ۱. اصلى اساسى ارائه مى‏ کند: قرآن در این باب بیانى دارد که باید به عنوان «یک اصل قرآنى» شناخته شود و در همه امور مورد توجه قرار گیرد و آن […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۷۲ – جبر و تنبلی!

نقش سعى و تلاش در تربیت‏ یکى از شرایط لازم براى ثمربخشى تربیت انسان، سعى و تلاش اوست، زیرا همان‏طور که در مباحث اول یادآورى کردیم در تربیت انسان مربى، راهنمایى و هدایت مى‏ کند و انسان که داراى فهم و عقل و ادراک و عزم و اراده است، خودش باید براى رسیدن به کمالات […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۷۱ – قضا و قدر

حقیقت قضا و قدر که در تعلیمات اسلامى بتفصیل آمده و نسبت به اعتقاد به آن سفارش شده است، همین حاکمیت نظام علت و معلول و اسباب و مسببات بر جهان خلقت است که جداگانه باید مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد(۲۸۸). ۲۸۸) براى اطلاع کامل‏تر رجوع شود به کتاب انسان و سرنوشت نوشته آیت […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۷۰ – قانون اسباب و بازدهی

در رابطه با بکارگیرى اسباب و عوامل طبیعى و غیرطبیعى، ویژگى اسلام این نیست که عوامل و اسباب مؤثر در کار را طرد کند، بلکه ویژگى اسلام به این است که انگیزه‏ ها و هدفها را دگرگون و اصلاح مى‏ کند و در جهت صحیح قرار مى‏ دهد. پس، به هر شکلى که اسباب و […]

خواندن نوشته
ادامه نوشته‌ها
top