مبانی و روش های تربیت ۶۴ – ارکان چهارگانه

مبانی و روش های تربیت ۶۴ – ارکان چهارگانه

در بحثهاى قرآنى و روایات اسلامى، جایگاه رفیع ایمان بر کسى پوشیده نیست. تمام تلاشها و اعمال بندگان خدا، وقتى در پیشگاه خدا ارزشمند است که توأم با ایمان باشد و با انگیزه ایمان انجام گیرد. ایمان علائم و نشانه ‏هاى بسیارى دارد که یکى از مهم‏ترین آن علائم، جهاد در راه خداست. جهاد، ایمان […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۶۳ – قلم تدبیر

مبانی و روش های تربیت ۶۳ – قلم تدبیر

جهاد به ملاحظه نوع و شکلى که انجام مى‏ گیرد داراى پنج قسم است(۲۶۸) که عبارتند از: ۱. جهاد با نفس که پایه و اساس همه جهادهاست (در رتبه جهاد اکبر است). ۲. جهاد با مال که مقدمه و وسیله همه جهادهاست. ۳. جهاد با قلم که بیانگر حقایق و ترسیم‏ کننده راه‏هاى حرکت و […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۶۲ – عامل باز دارنده

مبانی و روش های تربیت ۶۲ – عامل باز دارنده

جهاد، عامل مهم تقواى جامعه‏؛ در مقام بیان معناى تقوا توضیح دادیم که تقوى عبارت است از آن حالت پروا و پرهیز که انسان را از بسیارى از انحرافات و لغزشها باز مى ‏دارد. عاملى که این حالت را ایجاد مى‏ کند ممکن است، ترس، شوق، عقل، اطاعت، قدرت خارجى و چیزهایى از این قبیل باشد. […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۶۱ – عصاره ۱۹۹ آیه!

مبانی و روش های تربیت ۶۱ – عصاره ۱۹۹ آیه!

حاصل دو صد آیه‏؛ آخرین آیه از سوره آل ‏عمران مطلب بلندى را در بر دارد که مکمّل بحث ماست. مفسر بزرگ حضرت آیت ‏الله طباطبایى (رحمهالله علیه) در تفسیر المیزان مى ‏گوید این آیه عصاره (۱۹۹) آیه است که از اول تا آخر این سوره بیان شده است. «یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۶۰ – پیشگیری

مبانی و روش های تربیت ۶۰ – پیشگیری

عواملى که براى تقوا بر شمردیم، روحیه تقوا و پروا را در انسان مى‏ پروراند و روحیه پروا انسان را وادار مى‏ کند که در صدد پیشگیرى بر آید، چنان‏که با احتمال درنده در سر راه، وسیله دفاع بر مى ‏دارد، با احتمال کمین و هجوم دشمن، نگهبان مى ‏گذارد، پروا داشتن از انحراف و […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۶۴ – ارکان چهارگانه

در بحثهاى قرآنى و روایات اسلامى، جایگاه رفیع ایمان بر کسى پوشیده نیست. تمام تلاشها و اعمال بندگان خدا، وقتى در پیشگاه خدا ارزشمند است که توأم با ایمان باشد و با انگیزه ایمان انجام گیرد. ایمان علائم و نشانه ‏هاى بسیارى دارد که یکى از مهم‏ترین آن علائم، جهاد در راه خداست. جهاد، ایمان […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۶۳ – قلم تدبیر

جهاد به ملاحظه نوع و شکلى که انجام مى‏ گیرد داراى پنج قسم است(۲۶۸) که عبارتند از: ۱. جهاد با نفس که پایه و اساس همه جهادهاست (در رتبه جهاد اکبر است). ۲. جهاد با مال که مقدمه و وسیله همه جهادهاست. ۳. جهاد با قلم که بیانگر حقایق و ترسیم‏ کننده راه‏هاى حرکت و […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۶۲ – عامل باز دارنده

جهاد، عامل مهم تقواى جامعه‏؛ در مقام بیان معناى تقوا توضیح دادیم که تقوى عبارت است از آن حالت پروا و پرهیز که انسان را از بسیارى از انحرافات و لغزشها باز مى ‏دارد. عاملى که این حالت را ایجاد مى‏ کند ممکن است، ترس، شوق، عقل، اطاعت، قدرت خارجى و چیزهایى از این قبیل باشد. […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۶۱ – عصاره ۱۹۹ آیه!

حاصل دو صد آیه‏؛ آخرین آیه از سوره آل ‏عمران مطلب بلندى را در بر دارد که مکمّل بحث ماست. مفسر بزرگ حضرت آیت ‏الله طباطبایى (رحمهالله علیه) در تفسیر المیزان مى ‏گوید این آیه عصاره (۱۹۹) آیه است که از اول تا آخر این سوره بیان شده است. «یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا […]

خواندن نوشته
ادامه نوشته‌ها
top