مبانی و روش های تربیت ۷۵ – مغبوط چه کسی است؟!

مبانی و روش های تربیت ۷۵ – مغبوط چه کسی است؟!

نقش انسان در کمال خویش‏؛ در مسأله تکامل انسان چند مطلب به‏ طورخلاصه و فهرست‏ وار باید مورد توجه قرار گیرد: ۱. از دیدگاه اسلام تمام حرکتهاى هستى در جهت تکامل است. ۲. انسان برترین ممکنات و اشرف مخلوقات است. ۳. انسان محور است و همه ممکنات براى خدمت به او آفریده شده‏ اند. ۴. […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۷۴ – رابطه تلاش و تکامل

مبانی و روش های تربیت ۷۴ – رابطه تلاش و تکامل

از دیدگاه اسلام و جهان‏ بینى اسلامى، جهان هستى، جهان حرکت است و همه حرکتها نیز در نظام خلقت به صورت تکاملى تنظیم شده است، زیرا همه چیز به سوى کمال مطلق و کمال بى‏نهایت یعنى خداى متعال در حرکت است. «اَلا اِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الْاُمُور(۲۹۸)، بدانید که همه امور در تغییر و تحول به‏ […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۷۳ – اصل اساسی

مبانی و روش های تربیت ۷۳ – اصل اساسی

تعبیرات قرآن و روایات در زمینه لزوم سعى و تلاش بسیار آموزنده و تکان‏ دهنده است. و در پیرامون عمل در چهار مرحله سخن مى‏ گوید: ۱. اصلى اساسى ارائه مى‏ کند: قرآن در این باب بیانى دارد که باید به عنوان «یک اصل قرآنى» شناخته شود و در همه امور مورد توجه قرار گیرد و آن […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۷۲ – جبر و تنبلی!

مبانی و روش های تربیت ۷۲ – جبر و تنبلی!

نقش سعى و تلاش در تربیت‏ یکى از شرایط لازم براى ثمربخشى تربیت انسان، سعى و تلاش اوست، زیرا همان‏طور که در مباحث اول یادآورى کردیم در تربیت انسان مربى، راهنمایى و هدایت مى‏ کند و انسان که داراى فهم و عقل و ادراک و عزم و اراده است، خودش باید براى رسیدن به کمالات […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۷۱ – قضا و قدر

مبانی و روش های تربیت ۷۱ – قضا و قدر

حقیقت قضا و قدر که در تعلیمات اسلامى بتفصیل آمده و نسبت به اعتقاد به آن سفارش شده است، همین حاکمیت نظام علت و معلول و اسباب و مسببات بر جهان خلقت است که جداگانه باید مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد(۲۸۸). ۲۸۸) براى اطلاع کامل‏تر رجوع شود به کتاب انسان و سرنوشت نوشته آیت […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۷۵ – مغبوط چه کسی است؟!

نقش انسان در کمال خویش‏؛ در مسأله تکامل انسان چند مطلب به‏ طورخلاصه و فهرست‏ وار باید مورد توجه قرار گیرد: ۱. از دیدگاه اسلام تمام حرکتهاى هستى در جهت تکامل است. ۲. انسان برترین ممکنات و اشرف مخلوقات است. ۳. انسان محور است و همه ممکنات براى خدمت به او آفریده شده‏ اند. ۴. […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۷۴ – رابطه تلاش و تکامل

از دیدگاه اسلام و جهان‏ بینى اسلامى، جهان هستى، جهان حرکت است و همه حرکتها نیز در نظام خلقت به صورت تکاملى تنظیم شده است، زیرا همه چیز به سوى کمال مطلق و کمال بى‏نهایت یعنى خداى متعال در حرکت است. «اَلا اِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الْاُمُور(۲۹۸)، بدانید که همه امور در تغییر و تحول به‏ […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۷۳ – اصل اساسی

تعبیرات قرآن و روایات در زمینه لزوم سعى و تلاش بسیار آموزنده و تکان‏ دهنده است. و در پیرامون عمل در چهار مرحله سخن مى‏ گوید: ۱. اصلى اساسى ارائه مى‏ کند: قرآن در این باب بیانى دارد که باید به عنوان «یک اصل قرآنى» شناخته شود و در همه امور مورد توجه قرار گیرد و آن […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۷۲ – جبر و تنبلی!

نقش سعى و تلاش در تربیت‏ یکى از شرایط لازم براى ثمربخشى تربیت انسان، سعى و تلاش اوست، زیرا همان‏طور که در مباحث اول یادآورى کردیم در تربیت انسان مربى، راهنمایى و هدایت مى‏ کند و انسان که داراى فهم و عقل و ادراک و عزم و اراده است، خودش باید براى رسیدن به کمالات […]

خواندن نوشته
ادامه نوشته‌ها
top