مبانی و روش های تربیت ۵۴ – وجدان

مبانی و روش های تربیت ۵۴ – وجدان

تقوا و رواج فضائل‏ فضائل انسانى و خوبى‏ ها وقتى رواج مى ‏یابد که جامعه از نداشتن آن پروا و بیم داشته باشد و تا روح فضیلت‏ خواهى احیاء نگردد، فضیلتها و ارزشها مشترى نخواهد داشت. رهنمودهاى خداوند بزرگ و پیامبران الهى‏ علیهم السلام نیز در جامعه‏ اى پذیرفته مى ‏شود که داراى روح پروا […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۵۳ – تربیت دینی

مبانی و روش های تربیت ۵۳ – تربیت دینی

یکى از شرایط لازم براى تربیت و ثمربخشى آن، از دیدگاه اسلام «تقوا» است. یعنى تا کسى تقوا (پروا از انحطاط و سقوط) در او نباشد، تربیت نسبت به او بى‏ فایده است. تقوا یعنى پروا از انحطاط و بیم از سقوط در منجلاب رذیلتها و جاهلیت و درندگى. به‏ طورکلى؛ اگر کسى از نداشتن […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۵۲ – اهمیت نیت

مبانی و روش های تربیت ۵۲ – اهمیت نیت

هدفها و ارزش کارها: هدفدارى و هدف‏ شناسى از این نظر نیز اهمیت بسیارى دارد که عامل مشخص ‏کننده ارزش تلاشهاست. ارزش کار و زحمت هر کسى بستگى دارد به آن هدفى که براى آن، کار انجام مى ‏گیرد. اگر جزئى‏ ترین فعالیت و خدمت براى هدف مقدّسى انجام گیرد، پر ارج است و اگر بزرگ‏ترین […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۵۱ – آینده نگری

مبانی و روش های تربیت ۵۱ – آینده نگری

هدفدارى و آینده‏ نگرى‏: انسان‏هاى عاقل و آگاه، در همه تلاشها و کارهاى خود هدفى را دنبال مى‏ کنند مگر آن‏که دیوانه باشند و بدین لحاظ باید در هر کارى پایان آن را در نظر بگیرند که آیا با اهداف مورد نظر منطبق است یا به غیر مقصد منتهى مى‏ گردد؟ امام باقر علیه السلام از […]

خواندن نوشته
مبانی و روش های تربیت ۵۰ – بی هدفی و بی تفاوتی

مبانی و روش های تربیت ۵۰ – بی هدفی و بی تفاوتی

براى انسان بى‏ هدف که در صدد رسیدن به مقصدى نیست پروا معنى ندارد. او را باکى نیست: هرچه پیش آمد خوش آمد. مانند پشه‏ هاى سرگردان در هوا که هر طرف باد بوزد به همان سمت مى‏ روند، انسان بى‏ هدف نیز به هر طرف که جذب شود، مى‏ رود. در مسأله تربیت بیش […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۵۴ – وجدان

تقوا و رواج فضائل‏ فضائل انسانى و خوبى‏ ها وقتى رواج مى ‏یابد که جامعه از نداشتن آن پروا و بیم داشته باشد و تا روح فضیلت‏ خواهى احیاء نگردد، فضیلتها و ارزشها مشترى نخواهد داشت. رهنمودهاى خداوند بزرگ و پیامبران الهى‏ علیهم السلام نیز در جامعه‏ اى پذیرفته مى ‏شود که داراى روح پروا […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۵۳ – تربیت دینی

یکى از شرایط لازم براى تربیت و ثمربخشى آن، از دیدگاه اسلام «تقوا» است. یعنى تا کسى تقوا (پروا از انحطاط و سقوط) در او نباشد، تربیت نسبت به او بى‏ فایده است. تقوا یعنى پروا از انحطاط و بیم از سقوط در منجلاب رذیلتها و جاهلیت و درندگى. به‏ طورکلى؛ اگر کسى از نداشتن […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۵۲ – اهمیت نیت

هدفها و ارزش کارها: هدفدارى و هدف‏ شناسى از این نظر نیز اهمیت بسیارى دارد که عامل مشخص ‏کننده ارزش تلاشهاست. ارزش کار و زحمت هر کسى بستگى دارد به آن هدفى که براى آن، کار انجام مى ‏گیرد. اگر جزئى‏ ترین فعالیت و خدمت براى هدف مقدّسى انجام گیرد، پر ارج است و اگر بزرگ‏ترین […]

خواندن نوشته

مبانی و روش های تربیت ۵۱ – آینده نگری

هدفدارى و آینده‏ نگرى‏: انسان‏هاى عاقل و آگاه، در همه تلاشها و کارهاى خود هدفى را دنبال مى‏ کنند مگر آن‏که دیوانه باشند و بدین لحاظ باید در هر کارى پایان آن را در نظر بگیرند که آیا با اهداف مورد نظر منطبق است یا به غیر مقصد منتهى مى‏ گردد؟ امام باقر علیه السلام از […]

خواندن نوشته
ادامه نوشته‌ها
top